Oferta

Pozyskiwanie Finansowania przedsiębiorstw:

Rozwój biznesu wymaga często od Właścicieli przedsiębiorstw zaangażowania dodatkowego kapitału do realizacji celów inwestycyjnych. Pomagam zdobyć finansowanie zwrotne, aby wszystkie cele założone przez Firmy zostały zrealizowane. Jestem świadomy, że każda firma ma swoje unikalne potrzeby, jak również ograniczenia. Współpracując z Przedsiębiorstwami, badam możliwości finansowania pod ich indywidualne zapotrzebowanie, dobieram strukturę finansowania oraz przygotowuję kompletną dokumentację potrzebną do ubiegania się przez przedsiębiorstwa o finansowanie zwrotne w postaci kredytu lub pożyczki. Korzystam ze środków pozyskanych z banków komercyjnych, jak również z pożyczek unijnych.

Analizy, prognozy i modele finansowe:

Przygotowuję analizy, prognozy i modele finansowe na potrzeby Banków, Instytucji Pośredniczących będących dystrybutorami dotacji i pożyczek preferencyjnych z funduszy Unii Europejskiej, Instytucji Pożyczkowych i innych dostawców kapitału. Wykorzystując zaawansowane narzędzia i techniki modelowania finansowego, pomogę zbudować odpowiednie scenariusze, dzięki czemu Instytucja Finansowa lub inny podmiot, który będzie rozpatrywać wniosek o finansowanie, jest w stanie ocenić potencjalne ryzyka i korzyści.

Biznesplan:

Biznesplan to dokument sporządzany, kiedy planujemy nową inwestycję i potrzebujemy pozyskać na ten cel zewnętrzne finansowanie formie kredytu, pożyczki, dotacji z programów Unii Europejskiej lub zewnętrznego Inwestora. Dokument ten służy do oceny projektu przez potencjalnego dawcę kapitału. Przygotowuję ten dokument według wymogów inwestorów zewnętrznych, Banków czy Dystrybutorów dotacji z programów Unii Europejskiej.

Usługa Zewnętrznego Dyrektora Finansowego:

Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia finansowego dla swojej firmy, ale nie masz potrzeby zatrudniania pełnoetatowego dyrektora finansowego? Oferuje elastyczne i dostosowane do potrzeb Przedsiębiorstwa usługi doradztwa finansowego na najważniejszych etapach rozwoju Twojego biznesu takich jak m.in.: ekspertyza finansowa na żądanie, procesy budżetowe, wsparcie przy inwestycjach i decyzjach strategicznych.