Oferta dla Partnerów

Dla Doradców ds. funduszy europejskich:

Kompleksowa analiza i modelowanie finansowe, specjalnie dostosowane do potrzeb i wyzwań związanych z projektami finansowanymi przez fundusze europejskie. Outsourcing pozwoli zyskać pełny wgląd w aspekty finansowe Waszych projektów, optymalizować ich efektywność oraz zapewnić sukces w pozyskiwaniu środków. Znajomość procedur i wymogów finansowych, które dotyczą projektów finansowanych przez fundusze europejskie, zapewnią Wam profesjonalne wsparcie i doradztwo finansowe na każdym etapie projektu.

Dla Doradców restrukturyzacyjnych:

Wykonanie analizy finansowej, specjalnie stworzonej dla Doradców restrukturyzacyjnych, którzy dążą do optymalizacji procesów restrukturyzacyjnych swoich klientów. Współpraca pomoże Wam zyskać pełny wgląd w aspekty finansowe przedsiębiorstw poddawanych restrukturyzacji, a także dostarczyć solidne podstawy do podejmowania kluczowych decyzji. Szczegółowa analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstw poddawanych restrukturyzacji, analizowanie struktury kapitału, płynności finansowej, efektywności operacyjnej i inne kluczowe wskaźniki. Dzięki temu uzyskacie pełen obraz sytuacji finansowej i będziecie w stanie zidentyfikować obszary wymagające interwencji. Dedykowane wsparcie przy negocjacjach z wierzycielami, partnerami biznesowymi i innymi interesariuszami. Oferuje doradztwo w zakresie restrukturyzacji długu, renegocjacji warunków umów i zarządzania relacjami finansowymi.

Dla Pośredników nieruchomości:

Współpraca, która obejmuje kompleksową analizę finansową i uzyskiwanie finansowania dla Waszych klientów biznesowych. Współpraca pomoże Wam w zapewnieniu kompleksowego wsparcia finansowego dla Waszych klientów, umożliwiając im rozwój i osiągnięcie sukcesu w ich działalności. Dedykowane wsparcie Waszych klientów w pozyskiwaniu odpowiedniego finansowania dla ich projektów biznesowych związanymi z nieruchomościami takich jak Przedsiębiorcy kupujący lub budujący nieruchomość na potrzeby działalności gospodarczej, Fliperzy i Deweloperzy. Klientowi zostanie spersonalizowany plan pozyskiwania środków finansowych. Może on liczyć na aktywne wsparcie w procesie aplikacyjnym i negocjacjach, aby uzyskać jak najlepsze warunki finansowe.

Dla Doradców bankowych:

Współpraca pomoże Wam zapewnić kompleksowe wsparcie finansowe i strategiczne rozwiązania, umożliwiające Waszym klientom rozwój i sukces w ich przedsięwzięciach. W ramach współpracy przygotowane zostaną biznesplany i prognozy finansowe według wytycznych banków pod kredyty inwestycyjne lub restrukturyzacje finansowania.